سیستم تهویه

نمایش 1–2 از 10 نتیجه

سیستم تهویه در گلخانه یکی از عناصر حیاتی برای کشاورزی و پرورش گیاهان در شرایط کنترل شده است. این سیستم‌ها برای تأمین هوای تازه، تنظیم دما، رطوبت و دیگر عوامل محیطی در گلخانه استفاده می‌شوند. سیستم تهویه در گلخانه شامل اجزای مختلفی است که هر یک نقش مهمی در ایجاد شرایط محیطی مناسب برای گیاهان ایفا می‌کنند. این اجزا شامل موارد زیر هستند:

1. **ویندوها و درها**: ویندوها و درها برای انتقال هوای تازه و خنک به داخل گلخانه و افزایش تهویه استفاده می‌شوند. آنها همچنین می‌توانند برای کنترل دما و رطوبت بیرونی نیز استفاده شوند.

2. **فن‌ها**: فن‌ها برای تداوم جریان هوای داخل گلخانه و توزیع یکنواخت هوا و ترکیب‌های مختلفی از دما و رطوبت استفاده می‌شوند.

3. **خنک کننده‌ها**: خنک کننده‌ها برای کاهش دمای محیط گلخانه و جلوگیری از افزایش دما به سطح نامطلوب استفاده می‌شوند.

4. **سیستم‌های گرمایش**: در فصول سرد سال، سیستم‌های گرمایش برای افزایش دما و حفظ شرایط حرارتی مناسب در گلخانه استفاده می‌شوند.

5. **سیستم‌های مهر و موم**: سیستم‌های مهر و موم برای کاهش نفوذ نور و گرما به داخل گلخانه در روزهای گرم تابستان استفاده می‌شوند.

6. **کنترلرها و سنسورها**: این دستگاه‌ها برای کنترل و نظارت بر شرایط محیطی از جمله دما، رطوبت، میزان نور و CO2 در گلخانه استفاده می‌شوند.

7. **سیستم‌های ترطیب**: سیستم‌های ترطیب برای افزایش رطوبت محیط در گلخانه در صورت نیاز به کار می‌روند.

هدف اصلی از سیستم تهویه در گلخانه، ایجاد شرایط محیطی بهینه برای رشد و توسعه گیاهان، کنترل آفات و بیماری‌ها، و افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات است. برای هر گلخانه ممکن است نیازها و تنظیمات خاصی وجود داشته باشد، بنابراین ان

تخاب و مدیریت اجزا و تجهیزات سیستم تهویه بسیار حیاتی است.