قراداد فروش مصالح گلخانه (شرایطی)

قراداد فروش مصالح گلخانه (شرایطی)

قرارداد فروش مصالح گلخانه ایرانی و اسپانیایی (اقساطی)

این قرار داد ها تجربه 25 سال سابقه کاری در حیطه گلخانه سازی است و توسط وکلا مجرب پایه یک دادگستری نوشته شده است،در این قرار داد مصالح به صورت جامع و کامل در بند ها و ماده ها ذکر شده است.

قرارداد فروش مصالح شامل فروش مصالح گلخانه اسپانیایی و فروش مصالح گلخانه ایرانی است.

قرارداد فروش مصالح گلخانه اسپانیایی

قرارداد فروش مصالح گلخانه ایرانی

× سلام چگونه می توانم کمک کنم ؟